Header image  
   
line decor
  NAZAD  
line decor
   
 
ČAŠE ZA VINO I ŠAMPANJAC


-Čaše za vino i čaše za šampanjac

Samo deo ponude iz našeg širokog asortimana:

Napomena:
Svaka čaša ima svoju šifru, radi lakše identifikacije.
Ponuda:

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac stampa na casama, stampa na soljama, solje, solje za vino i sampanjac

Klikom na bilo koju fotografiju, otvoriće se velika slika gde možete da vidite šifru pod kojom se nalazi svaka čaša ponaosob..

ČAŠA   ZA  VINO ( Belo , Crno )   ŠAMPANJAC
                     
1. Čaša  šifra   sc 1153                                               
( Visina H=155mm , Prečnik na vrhu D=50mm,  Zapremina V=150   ml    )                                              
2.Čaša  šifra   sc 3455                                                 
( Visina H=185mm , Prečnik na vrhu D=50mm,  Zapremina V=160   ml    )                                             
3.Čaša  šifra   sc 1617                                                  
( Visina H=145mm , Prečnik na vrhu D=60mm,  Zapremina V=200   ml    )                                             
4.Čaša  šifra   sc 1712                                                  
( Visina H=210mm , Prečnik na vrhu D=45mm,  Zapremina V= 210  ml    )                                             
5.Čaša  šifra   sc 2677                                                  
( Visina H=195mm , Prečnik na vrhu D=75mm,  Zapremina V=300   ml    )                                              
6.Čaša  šifra   sc 2421                                                  
( Visina H=175mm , Prečnik na vrhu D=60mm,  Zapremina V=200   ml    )                                             
7.Čaša  šifra   sc 0406                                                   
( Visina H=170mm , Prečnik na vrhu D=65mm,  Zapremina V= 150  ml    )                                             
8.Čaša  šifra   sc 2626                                                   
( Visina H=180mm , Prečnik na vrhu D=70mm,  Zapremina V=  200 ml    )                                             
9.Čaša  šifra   sc 2676                                                   
( Visina H=1210mm , Prečnik na vrhu D=80mm,  Zapremina V=400   ml    )                                              
10.Čaša  šifra   sc 1679                                                 
( Visina H=180mm , Prečnik na vrhu D=60mm,  Zapremina V=150   ml    )                                             
11.Čaša  šifra   sc 0365                                                 
( Visina H=195mm , Prečnik na vrhu D=65mm,  Zapremina V= 225  ml    )                                             

12. Čaša  šifra   sc 1167       ……………………………………….     
( Visina H=130mm , Prečnik na vrhu D=70mm,  Zapremina V=200   ml    )                                             
13.Čaša  šifra   sc 1165 (...............................................................   
( Visina H=135mm , Prečnik na vrhu D=70mm,  Zapremina V=250   ml    )                                             
14.Čaša  šifra   sc 7409 (.............................................................      
( Visina H=145mm , Prečnik na vrhu D=60mm,  Zapremina V=250   ml    )                                             
15.Čaša  šifra   sc 1043  …………………………………………….      
( Visina H=160mm , Prečnik na vrhu D=65mm,  Zapremina V=250   ml    )                                              
16.Čaša  šifra   sc 9140   ……………………………………………      
( Visina H=210 mm , Prečnik na vrhu D=65mm,  Zapremina V=500   ml    )                                             
17.Čaša  šifra   sc 2534  ……………………………………………..      
( Visina H=210mm , Prečnik na vrhu D=55mm,  Zapremina V=300   ml    )                                             
18.Čaša  šifra   sc 2710   …………………………………………….      
( Visina H=215mm , Prečnik na vrhu D=55mm,  Zapremina V=350   ml    )                                              
19.Čaša  šifra   sc 2163    
( Visina H=215mm , Prečnik na vrhu D=85mm,  Zapremina V=600   ml    )                                             
20.Čaša  šifra   sc 2554    ..............................................................      
( Visina H=225mm , Prečnik na vrhu D=80mm,  Zapremina V=750   ml    )                                             
21.Čaša  šifra   sc 2218   ...............................................................      
( Visina H=190mm , Prečnik na vrhu D=65mm,  Zapremina V=325   ml    )                                             
22.Čaša  šifra   sc 4720   ...................................................................   
( Visina H=220mm , Prečnik na vrhu D=55mm,  Zapremina V=325   ml    )                                              
23.Čaša  šifra   sc 8152   ...................................................................   
 H=180mm , Prečnik na vrhu D=50mm,  Zapremina V=250   ml    )                                           
24.Čaša  šifra   sc 9139   .....................................................................   
( Visina H=210mm , Prečnik na vrhu D=45mm,  Zapremina V=250   ml    )                                             
25.Čaša  šifra   sc 5026   ......................................................................   
( Visina H=200mm , Prečnik na vrhu D=70mm,  Zapremina V=300   ml    )                                             
26.Čaša  šifra   sc 5024   .......................................................................   
( Visina H=195mm , Prečnik na vrhu D=80mm,  Zapremina V=450   ml    )                                             
27.Čaša  šifra   sc 0408   ......................................................................   
( Visina H=195mm , Prečnik na vrhu D=80mm,  Zapremina V=300   ml    )                                             
28.Čaša  šifra   sc 3020   ......................................................................   
( Visina H=215mm , Prečnik na vrhu D=55mm,  Zapremina V=6350   ml    )                                             
29.Čaša  šifra   sc 3859   ......................................................................   
( Visina H=240mm , Prečnik na vrhu D=55mm,  Zapremina V=400   ml    )                                              
30.Čaša  šifra   sc 3858   ......................................................................   
( Visina H=230mm , Prečnik na vrhu D=55mm,  Zapremina V=300   ml    )                                             

Preporuka za mesto štampe u jednoj boji .

- Štampa na obodu , jedno štampano mesto   ili
- Štampa na stopici  , jedno štampano mesto( dodatak , opcija   ) !