Header image  
   
line decor
  NAZAD
line decor
   
 
KRIGLE


- Keramičke

Namena  za  restorane , kafe , hotele  koji u okviru svoje kategorije 3 , 4 i više zvezdica
imaju OBAVEZU da imaju istaknut logotip ..

Aplikacija se može  raditi  standardno :
- po obodu tanjira  sa 1 strane
- po obodu tanjira  sa 2strane

Opcije :
- po celom obimu krigle .

NAPOMENA:
Ponuda  krigla zapremine 0,5 l  i 1,0 l  je vrlo ograničena na tržištu i pre davanja ponude
mora da se proveri stanje na tržištu .

Princip rada je sledeći :
- Štampa u ŠTRIHU ( illi spot ) bojama
- Štampa u punom koloru  ( CMYK ) specijalnim bojama
Važe sve napomene u radu kao što smo istakli kao kod šolja bez tacne

Krigla model O

stampa na kriglama, stampa na casama, peskiranje na kriglama, peskiranje na casama, krigle staklene

Krigla model B

stampa na kriglama, stampa na casama, peskiranje na kriglama, peskiranje na casama, krigle staklene

Krigla model E

stampa na kriglama, stampa na casama, peskiranje na kriglama, peskiranje na casama, krigle staklene

Kliknite da se otvori u velikom prozoru!